MENIU
Acasa Despre noi Servicii Galerie foto Noutati Posturi vacante Angajeaza-te acum Contact

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE

ACTIV GROUP MANAGEMENT S.R.L., societate de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, etaj 2, camera 1.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15206/2003, CUI 15897657, denumita in continuare “Societatea”, este operator de date cu caracter personal si raspunde de modul de prelucrare a datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in acord cu prevederile legale.
Prezenta Nota de informare are ca scop informarea candidatilor la ocuparea posturilor vacante din Activ Group Management cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram, scopul si durata prelucrarii, precum si modalitatea in care aceste date sunt sau pot fi folosite in procesul de recrutare atunci cand aplicati pentru un post in compania noastra, cand va contactam pentru oportunitati de cariera in cadrul companiei noastre, in cadrul unui interviu, precum si in orice interactiune pentru obtinerea unui loc de munca in cadrul companiei noastre.

I. Exprimarea consimtamantului
Prin transmiterea oricaror date sau documente ( curriculum vitae, scrisoare de intentie, solicitare de informatii privind posturile vacante ori procesul de recrutare, etc.) catre Activ Group Management la adresa de e-mail recrutare@activgm.ro ori la alta adresa de e-mail care apartine Activ Group Management, utilizatorul isi manifesta consimtamantul neechivov pentru colectarea si prelucrarea datelor sale de catre Activ Group Management. Datele dumneavoastra personale pot fi colectate si telefonic in situatia in care alegeti sa ne contactati pe aceasta cale.
Daca utilizatorul nu doreste ca Activ Group Management sa ii colecteze si prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va transmite catre compania noastra, sub nicio forma, date si/sau documente care contin date cu caracter personal, solicitari de informatii. În această situație, compania noastră nu va prelucra/introduce în baza de date a departamentului Resurse Umane datele cu caracter personal și este posibil ca utilizatorul să nu poată participa la procesul de recrutare și să nu poată fi luat în considerare pentru angajare.
  1. Categorii de date ce pot fi prelucrate
  • Date de identificare: nume si prenume, sex, domiciliul/ adresa de contact, adresa de e-mail, numarul de telefon, starea civila, data si locul nasterii, nationalitate;
  • Date privind aptitudinile, calificarile si pregatirea profesionala: studii, diplome obtinute, calificari profesionale, cursuri urmate de candidati, recomandari, locuri de munca anterioare, informatii privind performanta profesionala, venituri obtinute, beneficii, pozitie/functie, informatii obtinute de la fostii angajatori cu prilejul verificarii informatiilor mentionate in CV / scrisoare de intentie
  • Orice alta informatie oferita in mod voluntar companiei noastre de catre candidat

II. Temeiul legal si scopul prelucrarii datelor candidatului
Activ Group Management  va colecta si va prelucra datele cu caracter personal ale candidatului exclusiv in scopul desfasurarii procesului de recrutare ( recrutarea si selectia candidatilor ), respectiv: identificarea candidatului, evaluarea aptitudinilor si competentelor profesionale ale candidatului, obtinerea de referinte, contactarea candidatului pentru interviuri si sustinerea interviurilor, informarea candidatului selectat cu privire la oferta, pregatirea masurilor pentru semnarea contractului de munca cu candidatul ales pentru angajare.
  • În temeiul realizării intereselor legitime prelucrăm Date în scopul verificării aptitudinilor si competentelor candidatului.
  • In temeiul îndeplinirii obligatiilor legale care ne revin în baza Codului Muncii , prelucrăm Date în scopul emiterii informării prealabile încheierii contractului individual de muncă (ofertei de angajare), către candidaţii selectaţi.

III. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatului
Datele cu caracter personal ale candidatilor care nu au corespuns cerintelor postului vacant din cadrul companiei noastre sau care au refuzat oferta de angajare a companiei noastre, sau ale celor care au trimis candidatura desi nu exista un post vacant in companie, la momentul transmiterii, vor fi pastrate de Activ Group Management pe o perioada de 1 an de la finalizarea procesului de recrutare.
Activ Group Management stocheaza datele colectate in procesul de recrutare pentru atingerea scopului avut in vedere la  momentul colectarii  ( conform punctului II ), compania noastra urmarind a folosi datele dvs. in vederea contactarii candidatului si oferirii unui post vacant in cadrul companiei, cand acesta se iveste.
Candidatul care are obiectiuni cu privire la perioada de pastrare a datelor cu caracter personal sau care nu doreste sa-i fie pastrate datele, dupa finalizarea procesului de recrutare, are dreptul de a solicita companiei noastre sa ii fie sterse toate datele colectate. In acest sens, candidatul se va adresa companiei noastre la adresa de e-mail: office@activgm.ro

IV. Cui dezvaluim datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale candidatilor sunt colectate si prelucrate de Activ Group Management. Accesul la datele cu caracter personal este limitat numai angajatilor companiei noastre carora le sunt necesare, aceste informatii pentru scopurile declarate: angajatii departamentului de resurse umane, departamentului IT, conducatorii departamentului in cadrul caruia exista postul pentru care a a aplicat candidatul.
Va informam ca este posibil ca Activ Group Management sa dezvaluie unele date cu caracter personal catre terte persoane, insa numai in masura in care o astfel de dezvaluire este necesara si numai urmatoarelor categorii de terti:
  • Furnizorilor sau prestatarilor de servicii ( furnizori de servicii si sisteme IT, contabili, avocati, auditori si experti) care indeplinesc functii / atributii in numele nostru
  • Autoritati publice, in situatia in care compania noastra are obligatia legala de a dezvalui datele dumneavoastra.
Datele cu caracter personal dezvaluite tertilor pot fi folosite de acestia exclusiv in scopurile determinate de compania noastra ( conform punct II) . Vom lua toate masurile rezonabile pentru a ne asigura ca tertii carora le sunt dezvaluite datele candidatilor respecta respecta obligatiile de confidentialitate si securitate impuse de Regulamentul ( UE ) 2016/679.

V. Drepturile candidatului
a. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la datele care fac obiectul prelucrarii si sursa acestor date;
b. Dreptul de acces la datele cu carcater personal prelucrate de compania noastra;
c. Dreptul de interventie ( rectificare, actualizare, stergere ) asupra datelor cu caracter personal;
d. Dreptul de a obiecta asupra prelucrarii datelor cu caracter personal;
e. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate;
f. Dreptul de a solicita stergerea datelor sau incetarea activitatii de prelucrare a datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de Regulamentul ( UE ) 2016/679;
g. Dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal catre dumneavoastra sau alt operator;
h. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care nu sunteti multumit cu modul in care va sunt prelucrate datele ori de raspunsul transmis de compania noastra la o cerer formulata de dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor;

Activ Group Management se obliga sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitatea adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. In acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai in locul in care sunt gestionate.